Wat leren de kadastrale leggers ons over het Stenen Huis?


In dit artikel lees je wat de kadastrale leggers ons over Het Stenen Huis leert. Dit artikel maakt deel uit van het bouwhistorisch onderzoek dat in 2019 werd verricht met ondersteuning van Onroerend Erfgoed Vlaanderen.

Primitief kadaster 1830 – 1834

Primitief Kadaster

Kadasterlegger 1882

In 1882 werd Het Stenen Huis verdeeld over de kinderen van Joannes Baptista Swinnen (1800-1881).

Monica Boschmans bleef in het linkerdeel wonen met haar ongehuwde zoon Fredericus (1836-1919) en dochter Melania (1845-1926).

Zij bouwden in 1882 een stal met bakoven achter het woonhuis. Vermoedelijk is het rechterdeel op deze legger niet correct weergegeven. Het doel van de nieuwe legger was immers de wijziging aan het linkerdeel weer te geven. We zien immers op het primitief kadaster (1830-1834) en op de legger van 1909 een insprong achteraan.

Het dichtgemetselde raam op onderstaande afbeelding van de keuken bevestigt dit vermoeden.

dichtgemetselde raam

Op deze legger valt ook op dat de walgracht niet meer getekend is op het plan met de nieuwe situatie. Dit zou het verhaal van Lena Swinnen kunnen bevestigen dat haar vader, Johannes Remigius Swinnen (1880-1957) nog heel klein was toen ‘de graaf’ gedempt werd.


Kadasterlegger 1909

In 1909 werd de achterbouw (die vermoedelijk ooit een oude slaapvleugel van de afspanning was) vervangen door een stal. Op deze legger wordt de stal in rechte lijn getekend met het hoofdgebouw, de insprong is niet meer zichtbaar. Dit is ook waarneembaar op foto’s daterend van deze periode.

De ruimte aanpalend aan de woning, bestaande uit deur en raam, werd gebruikt om de melk af te romen en diets meer. Daarachter lag de voederij, de paardenstal en de koestal (zie onderstaande afbeeldingen).


Kadasterlegger 1960

In 1960 is de verdeling van de eigendom waarneembaar na het overlijden van Joahannes Remigius Swinnen. De gronden worden verdeeld over de drie kinderen. Maria Wilhelmina Swinnen koopt de twee andere kinderen uit voor het huis. Zij maakt er haar buitenverblijf van en verhuurt een ander deel van de woning. De achterliggende gebouwen en de oven worden afgebroken.

Kadasterlegger 1968


Kadasterlegger 1968

In 1968 werd de grond van het rechterdeel opgesplitst en bouwde men er een woning (155c).

In 1970 wordt het rechterdeel muur voor muur afgebroken en wordt de woning vergroot tot de huidige 4 traveeën. De achterliggende stal (afbeelding 6 achteraan) met oven wordt afgebroken.

Van de laatste wijzigingen vonden we geen sporen terug in het kadaster.


Over Ons


Onze vzw heeft tot doel om de geschiedenis van de afspanning Het Stenen Huis te ontsluiten. Wij werken mee aan het restaureren en conserveren van het roerend en onroerend erfgoed. Daarnaast herstellen we het cultuurhistorisch landschap rond het dorpsgezicht. We willen het draagvlak voor erfgoed bij het groot publiek vergroten en organiseren daarvoor lezingen en cursussen. Verder verzamelen en ontsluiten we schriftelijk bronnenmateriaal over Tielt-Winge. Wil jij jouw steentje bijdragen? Dat kan met het volgende:
Ik wil lid worden van de vzw of Ik wil een gift doen


Over ons